erlotinib


Farmakoterapijska skupina:

Antitumorski lijek (antineoplastik)

Tvorničko ime registrirano u RH:

Tarceva

Terapijske indikacije:

Erlotinib je lijek namijenjen liječenju karcinoma, koji djeluje tako što sprječava aktivnost proteina zvanog receptor epidermalnog faktora rasta. Poznato je da taj protein sudjeluje u rastu i razmnožavanju stanica karcinoma.

Erlotinib je indiciran u liječenju bolesnika s lokalno uznapredovanim ili metastatskim karcinomom pluća ne-malih stanica nakon neuspjelog liječenja najmanje jednim kemoterapijskim protokolom.

Erlotinib je u kombinaciji s gemcitabinom indiciran za liječenje bolesnika s metastatskim karcinomom gušterače.