glargin-inzulin


Farmakoterapijska skupina:

Antidijabetik, analog inzulina.

Tvorničko ime registrirano u RH:

Lantus

Terapijske indikacije:

Liječenje šećerne bolesti u odraslih, adolescenata i djece od 6 godina i starije, kad je potrebna inzulinska terapija.