Home / Lijekovi / kolagenaza clostridium histolyticum

kolagenaza clostridium histolyticum

Tvorničko ime registrirano u RH:

Xiapex 0,9 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju

Farmakoterapijska skupina:

Drugi lijekovi za poremećaje mišićno-koštanog sustava – enzimi

Terapijske indikacije:

Lijek je indiciran za:

  • Liječenje Dupuytrenove kontrakture u odraslih bolesnika s opipljivim tračkom.
  • Liječenje odraslih muškaraca s Peyronijevom bolešću s opipljivim plakom i deformirajućom zakrivljenošću od najmanje 30 stupnjeva na početku terapije.
15 godina zdravstvenog portala Cybermed.hr
Revija za zdravlje
Prijava za newsletter

Anketa

Je li dvojni angažman liječnika u sustavu javnog zdravstva i privatnoj praksi koruptivna praksa i primjer sukoba interesa?

Ljekovito bilje