Home / Lijekovi / midazolam

midazolam

Tvorničko ime registrirano u RH:

Dormicum

Farmakoterapijska skupina:

Hipnotik

Terapijske indikacije:

Midazolam je lijek za uspavljivanje kratkoga djelovanja koji je indiciran za:

Odrasli

  • bazalna sedacija prije dijagnostičkih ili terapijskih zahvata s primjenom lokalne anestezije ili bez nje,
  • anestezija (premedikacija prije uvođenja u anesteziju, uvođenje anestezije, sedativna komponenta u kombiniranoj anesteziji),
  • sedacija u jedinicama intenzivne skrbi.

Djeca

  • bazalna sedacija prije dijagnostičkih ili terapijskih zahvata s primjenom lokalne anestezije ili bez nje,
  • anestezija (premedikacija prije uvođenja u anesteziju),
  • sedacija u jedinicama intenzivne skrbi.
15 godina zdravstvenog portala Cybermed.hr
Revija za zdravlje
Prijava za newsletter

Anketa

Je li dvojni angažman liječnika u sustavu javnog zdravstva i privatnoj praksi koruptivna praksa i primjer sukoba interesa?

Ljekovito bilje