Home / Lijekovi / mikofenolat mofetil

mikofenolat mofetil

Tvorničko ime registrirano u RH:

CellCept

Farmakoterapijska skupina:

Imunosupresiv

Terapijske indikacije:

Mikofenolat mofetil se koristi za sprječavanje odbacivanja presađenog organa bubrega, srca ili jetre. Mikofenolat mofetil se koristi zajedno s drugim lijekovima poznatima pod nazivima ciklosporin i kortikosteroidi.

15 godina zdravstvenog portala Cybermed.hr
Revija za zdravlje
Prijava za newsletter

Anketa

Je li dvojni angažman liječnika u sustavu javnog zdravstva i privatnoj praksi koruptivna praksa i primjer sukoba interesa?

Ljekovito bilje