mikofenolat mofetil


Farmakoterapijska skupina:

Imunosupresiv

Tvorničko ime registrirano u RH:

CellCept

Terapijske indikacije:

Mikofenolat mofetil se koristi za sprječavanje odbacivanja presađenog organa bubrega, srca ili jetre. Mikofenolat mofetil se koristi zajedno s drugim lijekovima poznatima pod nazivima ciklosporin i kortikosteroidi.