moklobemid


Farmakoterapijska skupina:

Antidepresiv, inhibitor monoaminooksidaze tipa A

Tvorničko ime registrirano u RH:

Aurorix

Terapijske indikacije:

Moklobemid je lijek koji se koristi za liječenje depresije i socijalne fobije.