nelfinavir


Farmakoterapijska skupina:

Antivirotik, inhibitor proteaze

Tvorničko ime registrirano u RH:

Viracept

Terapijske indikacije:

Nelfinavir je aktivan protiv virusa humane imunodeficijencije (HIV-a) i pomaže u smanjenju broja čestica HIV-a u krvi. Infekcija HIV-om je bolest koja se prenosi krvlju koja sadrži čestice HIV-a ili seksualnim kontaktom sa zaraženom osobom.

Nelfinavir treba uzimati u kombinaciji s drugim lijekovima koji aktivno djeluju protiv HIV-a. Takvi se lijekovi, uključujući nelfinavir, nazivaju antiretrovirusnim lijekovima. Te kombinacije dokazano smanjuju broj HIV čestica u krvi i povećavaju broj CD4 stanica u cirkulaciji (vrsta leukocita čiji se broj znatno smanjuje pod djelovanjem HIV-a, pa dolazi do povećanog rizika od raznih vrsta infekcija).