Home / Lijekovi / ribavirin

ribavirin

Tvorničko ime registrirano u RH:

Copegus

Farmakoterapijska skupina:

Antivirotik

Terapijske indikacije:

Ribavirin je indiciran za liječenje kroničnog hepatitisa C i smije se upotrebljavati samo kao dio kombiniranog liječenja peginterferonom alfa-2a ili interferonom alfa-2a. Monoterapija ribavirinom nije dozvoljena.

Kombinacija ribavirina s peginterferonom alfa-2a ili interferonom alfa-2a indicirana je u odraslih bolesnika s povišenim transaminazama i pozitivnim serumskim HCV-RNK, uključujući i bolesnike s kompenziranom cirozom. Kombinirano liječenje indicirano je u bolesnika koji se liječe prvi put, kao i u bolesnika koji su već liječeni interferonom alfa, ali je nakon završetka terapije došlo do recidiva bolesti.

15 godina zdravstvenog portala Cybermed.hr
Revija za zdravlje
Prijava za newsletter

Anketa

Je li dvojni angažman liječnika u sustavu javnog zdravstva i privatnoj praksi koruptivna praksa i primjer sukoba interesa?

Ljekovito bilje