sevelamer


Farmakoterapijska skupina:

Antihiperfosfatemik

Tvorničko ime registrirano u RH:

Renagel

Terapijske indikacije:

Sevelamer se koristi za kontrolu hiperfosfatemije (povišene razine fosfata u krvi) u odraslih bolesnika na hemodijalizi.