tadalafil


Farmakoterapijska skupina:

Pripravci koji se primjenjuju kod erekcijske disfunkcije, selektivni, reverzibilni inhibitor fosfodiesteraze tipa 5 (PDE5), specifične za ciklički gvanozin-monofosfat (cGMP).

Tvorničko ime registrirano u RH:

Cialis

Terapijske indikacije:

Tadalafil je namijenjen liječenju nedostatne erekcije u muškaraca. Nedostatna erekcija znači nemogućnost da se postigne ili održi dovoljna čvrstoća penisa, nužna za obavljanje seksualne aktivnosti.

Tadalafil pripada skupini lijekova koji se nazivaju inhibitorima fosfodiesteraze tipa 5. Nakon seksualne stimulacije, tadalafil djeluje tako da pomaže opuštanju krvnih žila u penisu i tako omogućava dotjecanje krvi u penis. Rezultat toga je bolja erekcija. tadalafil Vam neće pomoći ako nemate oslabljenu erekciju.

Važno je znati da tadalafil ne djeluje ako nema seksualne stimulacije. Vi i Vaša partnerica trebate se upustiti u predigru, baš kao što biste učinili i da ne uzimate lijek za poboljšanje erekcije.