Antidepresivi mogu kod žena u menopauzi povećati rizik od prijeloma kostiju


Antidepresivi mogu kod žena u menopauzi povećati rizik od prijeloma kostiju

Žene koje koriste antidepresive iz skupine selektivnih inhibitora ponovne pohrane serotonina (SSRI) kako bi ublažile svoje simptome menopauze, izložene su dugoročno gledano većem riziku od prijeloma kostiju, ukazuju rezultati istraživanja u kojem je sudjelovalo više od 373.000 žena u dobi od 40 do 64 godine.

Žene koje su uzimale spomenute antidepresive tijekom jedne godine, imale su 76 posto veći rizik od prijeloma kostiju.

U selektivne inhibitore ponovne pohrane serotonina (SSRI) ubrajaju se citalopram, escitalopram, fluvoksamin, fluoksetin, paroksetin i sertralin.

Osim što se koriste za liječenje depresije, spomenuti lijekovi se često koriste kao alternativa hormonskom nadomjesnom liječenju za ublažavanje valova vrućine, noćnog znojenja i drugih simptoma menopauze.

Smatra se da bi kraća primjena selektivnih inhibitora ponovne pohrane serotonina (SSRI) mogla smanjiti spomenuti negativni učinak na kosti.

Izvor:
Injury Prevention