Biljna prehrana povezana sa smanjenim rizikom od napredovanja raka prostate


Biljna prehrana povezana sa smanjenim rizikom od napredovanja raka prostate

Prema rezultatima studije u kojoj je sudjelovalo 2.038 muškaraca s rakom prostate, biljna prehrana povezana je sa smanjenim rizikom od progresije i ponovnog pojavljivanja raka prostate.

Nadalje, pokazalo se da je među muškarcima s brzim tempom hodanja, rizik od progresije i recidiva raka prostate također bio manji.

Poznato je, da je prehrana koja uključuje povrće, voće, mahunarke i cjelovite žitarice povezana s brojnim zdravstvenim prednostima, uključujući smanjenje rizika od dijabetesa, kardiovaskularnih bolesti i ukupne smrtnosti. Sada se tom popisu može pridodati prednost u smanjenju progresije raka prostate.

Izvor:
American Society of Clinical Oncology annual Genitourinary Cancers Symposium