Česti valovi vrućine mogu biti znak kardiovaskularne bolesti


Česti valovi vrućine mogu biti znak kardiovaskularne bolesti

Žene u menopauzi koje često imaju valove vrućine mogle bi biti izložne većem riziku od razvoja supkliničke kardiovaskularne bolesti, ukazuje nova studija. Naime, pokazalo se da je u njih zadebljanje kompleksa intime i medije karotidne arterije, koje je indikator za sukliničku aterosklerozu, veće nego kod žena koje rijetko imaju valove vrućine.

Smatralo se da neka žena ima česte valove vrućine ako je imala 5 do 12 valova vrućine dnevno, dok su se u žene s niskom razinom valova vrućine ubrajale žene s 4 ili manje valova vrućine dnevno. 

Inače, i neka ranija istraživanja su povezala valove vrućine s drugim supkliničkim pokazateljima kardiovaskularne bolesti.

Naravno, treba istaknuti da su valovi vrućine uobičajeni za žene u perimenopauzi i postmenopauzi.

Izvor:
North American Menopause Society 2015 Annual Meeting