Cjepivo protiv HPV-a pruža zaštitu najmanje osam godina


Cjepivo protiv HPV-a pruža zaštitu najmanje osam godina

Rezultati studije provedene u SAD-u pokazali su da cjepivo protiv humanog papilomavirusa (HPV) pruža zaštitu od ovog spolno prenosivog virusa najmanje osam godina. Naime, razina antitijela protiv HPV-a osam godina nakon cijepljenja bila je zadovoljavajuća, te nija bilo potrebno dodatno cijepljenje.

Inače, poznato je da HPV uzrokuje većinu slučajeva raka vrata maternice, posebice sojevi HPV 16 i 18.

Humani papilomavirus (HPV) također uzrokuje genitalne baradavice, te određene karcinome glave i vrata.

Unatoč prednostima cjepiva protiv HPV-a, u SAD-u je oko 57 posto djevojčica u dobi od 11 do 15 godina dobilo prvo dozu cjepiva, a samo njih 33 posto je dobilo sve tri doze cjepiva. Dok je kod dječaka njih 34 posto dobilo prvu dozu cjepiva, a samo njih 14 posto sve tri doze cjepiva protiv HPV-a.

Smatra se da bi djeca u dobi od 11 do 12 godina trebala dobiti sve tri doze cjepiva protiv HPV-a. Posebice je važna treća doza, booster doza, koja je važna za dugotrajnu zaštitu.

Izvor:
Pediatrics