Disbioza u mikrobioti crijeva može uzrokovati ozbiljnu sekundarnu infekciju u bolesnika s COVID-19


Disbioza u mikrobioti crijeva može uzrokovati ozbiljnu sekundarnu infekciju u bolesnika s COVID-19

Istraživanje provedeno u SAD-u pokazalo je da je mikrobna zajednica u crijevima izravno zahvaćena SARS-CoV-2 infekcijom te da disbioza mikrobioma crijeva može uzrokovati ozbiljne sekundarne infekcije u COVID-19 bolesnika.

Disbioza mikrobioma crijeva definirana je kao smanjenje mikrobne raznolikosti, te kao neravnoteža između korisnih i patogenih mikrobnih populacija u crijevima. Inače, u značajnog dijela bolesnika s COVID-19 često su primijećene gastrointestinalne komplikacije.

Jednako tako, otkriveno je, da se određene bakterijske populacije translociraju iz crijeva u cirkulaciju da bi izazvale sekundarnu infekciju u bolesnika s COVID-19. To bi se moglo dogoditi zbog gubitka integriteta crijevne barijere izazvanog koronavirusom.

Izvor:
bioRxiv