Djeca čiji roditelji puše izložena riziku od fibrilacije atrija


Djeca čiji roditelji puše izložena riziku od fibrilacije atrija

Djeca roditelja koja puše izložena su znatno većem riziku od razvoja poremećaja srčanog ritma znanog kao fibrilacije atrija, ukazuje nova studija. Ovi rezultati otkrivaju novu vezu između izloženosti dimu cigareta i rizika od poremećaja srčanog ritma.

Inače, fibrilacija atrija je najčešći poremećaj srčanog ritma, dok je pušenje jedan od glavnih čimbenika rizika za kardiovaskularne bolesti.

Procjenuje se da se gotovo 7 posto svih slučajeva fibrilacije atrija može pripisati pušenju

Smatra se da je s rastućom rasprostranjenošću fibrilacije atrija, neophodno riješiti promjenjive čimbenike rizika za nju, poput pušenja cigareta, kako bi se smanjilo globalno opterećenje fibrilacijom atrija.

Jednako tako, pokazalo se da je 17 posto djece roditelja koji puše, kasnije u odrasloj dobi pušilo.

Izvor:
American College of Cardiology