Vrste aritmija


Vrste aritmija

Poremećaje srčanog ritma (aritmije) možemo podijeliti prema frekvenciji na bradiaritmije (<60/min) i tahiaritmije (>100/min), a prema mjestu nastanka na supravenrikularne aritmije (nastaju u pretklijetkama) i na ventrikularne aritmije (nastaju u srčanim klijetkama).

Supraventrikularne artimije

Supraventrikularne ekstrasistole - preuranjene kontrakcije pretklijetki. Rijetko uzrokuju tegobe i mogu se javljati u potpuno zdravih osoba.

Supraventrikularna tahikardija - većinu čine ''kružne'' tahikardije, frekvencije 150-250/min koje su uzrokovane postojanjem dodatnog električnog ''snopića'' u srcu. Postojanje normalnog provodnog sustava i dodatnog snopa omogućuje ''kruženje'' aritmije u srcu. Kod akutnog napadaja aritmije, prekida se lijekovima, a može se izliječiti elektrofiziološkim ispitivanjem i ablacijom dodatnog ''snopa''.

Fibrilacija atrija - najčešća postojana aritmija u općoj populaciji. Rizik razvoja  fibrilacije atrija raste s dobi. Nastaje zbog brzih (>300/min) i nepravilnih električnih impulsa u pretklijetkama. Navedeno povećava rizik nastanka ugruška u pretklijetkama u atrijima. Osim specifičnog liječenja aritmije, zahtijeva i liječenje lijekovima ''protiv zgrušavanja''.

Ventrikularne artimije

Ventrikularne ekstrasistole - preuranjene kontrakcije klijetki. Javljaju se kod potpuno zdravih osoba i kod bolesnika sa sa strukturnom bolesti srca. Često uzrokuju simptome preskakanje srca, a liječenje ovisi o uzroku i broju samih ekstrasistola u 24 sata.

Ventrikularna tahikardija - ozbiljna aritmija koja može ugroziti život bolesnika. Po definiciji se radi o više od tri ventrikulske ekstrasistole u nizu. Većinom se javlja u bolesnika sa srčanim bolestima (preboljeli infarkt ili slabost srčanog mišića), međutim može se javiti i u zdravih ljudi. U pravilu uzrokuju simptome kao preskakanje srca, bol u prsištu, gubitak svijesti. Liječenje uključuje elektrokardioverziju ili hitnu defibrilaciju, antiaritmike, ugradnju kardioverter defibrilatora i radiofrekventnu ablaciju. Kod ljudi bez bolesti srca imaju dobru prognozu i visok stupanj izliječenja ili antiaritmicima ili ablacijom.

Fibrilacija ventrikula - aritmija nastaje zbog brzih i nepravilnih električnih impulsa iz klijetki koja dovode do gubitka kontrakcije klijetki i srčanog aresta. Terapija je hitna reanimacija i defibrilacija, a nakon toga liječenje uzroka i kod određene skupine bolesnika ugradnja kardioverter defibrilatora.

Zadnja izmjena: 30.04.2024.