Djeca roditelja s bipolarnim poremećajem imaju veći rizik za njegov razvoj


Djeca roditelja s bipolarnim poremećajem imaju veći rizik za njegov razvoj

Nova studija pokazala je da su djeca roditelja s bipolarnim poremećajem izložena znatno većem riziku da će se kod njih pojaviti simptomi afektivne i bihevioralne disfunkcije nego djeca čiji roditelji nemaju bipolarni poremećaj

Tako se pokazalo da djeca roditelja koji imaju bipolarni poremećaj češće pokazuju znakove promjene raspoloženja, pomanjkanja pažnje i agresivnog ponašanja nego djeca čiji roditelji nemaju bipolarni poremećaj.

Bipolarni poremećaj u mladih ljudi povećava rizik za suicid (samoubojstvo), psihoze i ovisnosti. Također, usporava njihov razvoj i psihosocijalno funkcioniranje.

Nažalost, bipolarni poremećaj se često kasno dijagnosticira, pa tako u prosjeku treba 10 godina da bi se dijagnosticirao te započelo njegovo liječenje.

Izvor:
Bipolar Disorders