Tijek i prognoza bipolarnog poremećaja


Tijek i prognoza bipolarnog poremećaja

Suvremena farmakoterapija uvelike je izmijenila tok i prognozu bolesti. Uz adekvatnu terapiju koja je u skladu sa suvremenim terapijskim algoritmima vrlo visoki postotak bolesnika postiže dugotrajne i dobre remisije u kojima ostaju radno sposobni i ne razvijaju dizabilitet niti na planu obiteljskog ni socijalnog funkcioniranja.

Nažalost, kod neliječenih ili nedovoljno liječenih bolesnika visok je postotak suicida, što je najgori mogući ishod bolesti. Suicide najčešće vrše u depresivnoj epizodi, ali i takozvane bilansne suicide, koji obično slijede nakon izlaska iz manične epizode.

Zadnja izmjena: 07.09.2019.