ECDC: Sve djevojčice u dobi od 10 do 14 godina treba cijepiti protiv HPV-a


ECDC: Sve djevojčice u dobi od 10 do 14 godina treba cijepiti protiv HPV-a

U novom naputku o postupanju prema humanom papilomavirusu (HPV) Europski centar za kontrolu i prevenciju bolesti (ECDC) ističe je da je ukupni broj cijepljenih protiv HPV-a vrlo mali, unatoč činjenici da je 19 od 29 promatranih europskih zemalja uvelo programe cijepljenja. Naime u nekim zemljama ukupni broj cijepljenih protiv HPV-a ne dostiže niti 17 posto.

Prema mišljenju ECDC-a,  sve djevojčice u dobi od 10 do 14 godina trebaju se cijepiti protiv HPV-a, za kojeg se zna da može uzrokovati rak vrata maternice.

Svakako treba istaknuti da je prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), rak vrata maternice drugi je najčešći rak među ženama u svijetu te da se svake godine zabilježi oko pola milijuna novih slučajeva, a 250.000 žena umre.

Gotovo svi slučajevi raka vrata maternice povezani su s genitalnom infekcijom  HPV-om, najčešćom infekcijom reproduktivnog aparata.

U Europi se za borbu protiv HPV-a koriste dva cjepiva - Cervarix od GlaxoSmithKline-a i Gardasil od Merck-a. 

Inače, jedino je u Portugalu i Velikoj Britaniji cijepljeno više od 80 posto djevojčica u dobi od 10 do 14 godina.

ECDC stoga poziva zdravstvene vlasti da pojačaju napore da se više djevojčica obuhvati cjepivom, pogotovo s obzirom na to da su novija istraživanja pokazala da su cjepiva sigurna i učinkovita te donose pozitivne financijske efekte.

Izvor:
Reuters