Europska kartica zdravstvenog osiguranja vrijedit će tri godine


Europska kartica zdravstvenog osiguranja vrijedit će tri godine

Europska kartica zdravstvenog osiguranja (EKZO) izdavat će se na tri godine, dok je do sada vrijedila godinu dana. Izdavanje kartice za osiguranike će i dalje biti besplatno. Osiguranici mogu za vrijeme privremenog boravka na području država članica Europske unije (EU) i Europskog ekonomskog prostora (Norveška, Island i Lintheštajn) ostvariti pravo na neodgodive zdravstvene usluge koje su potrebne iz medicinskih razloga, uzimajući u obzir prirodu zdravstvenih usluga i očekivanu dužinu privremenog boravka u državama članicama EU i EEP. Naglašavamo da EKZO još uvijek ne vrijedi u Švicarskoj.

Na rok od tri godine EKZO će se tako izdavati zaposlenim osiguranicima i djeci do 18. godine života, a na godinu dana će se i dalje izdavati nezaposlenim osobama i redovitim učenicima i studentima starijim od 18 godina.

Aktivacijski rok police dopunskog zdravstvenog osiguranja ubuduće 15 dana

Aktivacijski rok police dopunskog zdravstvenog osiguranja ubuduće će biti 15 dana, dok je ranije ovaj rok bio 30 dana. Dakle prava i obveze iz ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju počinju vrijediti u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora. Skraćivanje roka nova je pogodnost koju Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) nudi svojim osiguranicima, nakon što je prošle godine ujednačio cijenu police za sve kategorije osiguranih osoba na 70 kuna. Kraći rok do početka važenja police osiguranicima će omogućiti brže i dostupnije dopunsko zdravstveno osiguranje.

Nadalje, HZZO će otpisati dugovanja neplaćenih premija iz dopunskog zdravstvenog osiguranja osiguranicima čije je prebivalište na područjima koja je u svibnju 2014. godine pogodila poplava. Dugovanja će biti otpisana zaključno s datumom 31. prosinca 2014. godine.

Izvor:
HZZO