Genska terapija može pomoći u ublažavanju motoričkih simptoma Parkinsonove bolesti


Genska terapija može pomoći u ublažavanju motoričkih simptoma Parkinsonove bolesti

Rezultati nove studije ukazuju da nova genska terapija znana kao VY-AADC može pomoći u ublažavanju motoričkih simptoma kod oboljelih od Parkinsonove bolesti koji nisu imali pozitivan odgovor na postojeće terapije za Parkinsonovu bolest.

Valja istaknuti, da ova genska terapija ne predstavlja lijek za Parkinsonovu bolest, već je ona potencijalno dobra terapija za kontrolu simptoma, koja pruža novi način osiguranja dopamina mozgu, no ne zaustavlja napredovanje Parkinsonove bolesti.

Ova nova terapija koristi virus za isporuku genske terapije u ciljano područje mozga, putamen. Genska terapija u mozgu utječe na enzim zvan AADC, koji pretvara levodopu u dopamin. Inače, stanice mozga koje stvaraju neurotransmiter dopamin odumiru kod Parkinsonove bolesti. Nedostatak neurotransmitera dopamina uzrokuje simptome Parkinsonove bolesti kao što su tremor i usporeno kretanje.

Inače, postojeće terapije za Parkinsonovu bolest pokušavaju nadomjestiti izgubljeni dopamin. 

Izvor:
American Neurological Association meeting