Gotovo 100 genetskih varijanti povezano s rizikom od raka debelog crijeva


Gotovo 100 genetskih varijanti povezano s rizikom od raka debelog crijeva

Otkrićem 40 novih genetskih varijanti, broj genetskih varijanti povezanih s rakom debelog crijeva povećao se na gotovo 100 genetskih varijanti. Iako svaka od tih varijanti genetskog rizika ima relativno slab učinak, ukoliko se sve one kombiniraju u poligeničku ocjenu rizika, može se utvrditi tko je izložen većem, a tko manjem riziku od raka debelog crijeva.

Smatra se da ovo otkriće može pomoći u stvaranju novih ciljanih lijekova za rak debelog crijeva. Naime, svaki od 100 lokusa rizika ukazuje na specifične gene, od kojih neki mogu biti usmjereni na otkrivanje novih lijekova. Pokazalo se da se stopa uspjeha za razvoj novih lijekova znatno povećana kada se oni temelje na ljudskim genetskim nalazima.

Prema mišljenju znanstvenika, ovo otkriće predstavlja značajan napredak u razumijevanju genetske arhitekture kolorektalnog karcinoma, pokazujući da je kolorektalni rak poligenski te da se ti nalazi mogu koristiti za personaliziranu medicinu.

Izvor:
Nature Genetics