Hospitalizacija zbog napadaja astme češća u žena


Hospitalizacija zbog napadaja astme češća u žena

Istraživanje koje je analiziralo podatke 2.000 pacijenata koji su zbog napadaja astme zatražili hitnu medicinsku pomoć, pokazalo je da se u slučaju napadaja astme žene češće hospitaliziraju nego muškarci.

Naime, pokazalo se da žene imaju 60 posto veću vjerojatnost od muškaraca da će biti hospitalizirane zbog napadaja astme.

Inače, odavno je poznato da je nakon puberteta astma češća u žena nego u muškaraca.

Također, treba spomenuti da je većina pacijenata koji su zatražili hitnu medicinsku pomoć zbog napada astme imalo slabo kontroliranu kroničnu astmu.

Izvor:
Annals of Allergy, Asthma and Immunology