HPV test bolji prediktor raka vrata maternice nego Papa test?


HPV test bolji prediktor raka vrata maternice nego Papa test?

Istraživanje provedeno na gotovo 41.000 žena pokazalo je da je HPV DNK test koji otkriva dva soja humanog papilomavirusa (HPV) koji povećavaju rizik od raka vrata maternice, kada je u kombinaciji s Papa testom, točniji za mnoge žene, nego kada se primjenjuje samo Papa test. 

Tako se pokazalo da je 10 posto ispitanica bilo pozitivno kod primjene HPV testa, a 6 posto ispitanica je imalo abnormalni nalaz Papa testa.

Korištenje oba testa zajedno povećalo je točnost prepoznavanja lezija za skoro 5 posto.

Znanstvenici ističu da kod žena koje su HPV pozitivne, nema potrebe za Papa testom, obzirom da je primjena samog HPV testa dovoljna.

Također ističu da liječnici moraju odlučiti hoće li ženu koja je HPV pozitivna poslati na kolposkopiju ili će je samo ponovno testirati za godinu dana. 

Kolposkopija je postupak koji ginekologu dozvoljava direktan pogled na promjene/lezije pomoću kolposkopa, mikroskopa sa svijetlom, te da ukoliko je potrebno učini biopsiju, postupak kojim se tijekom kolposkopije uzme mali komadić tkiva koje je promijenjeno za daljnje analize.

Izvor:
The Lancet Oncology.