HZZO raspisao Javni natječaj za financiranje pripravničkog staža


HZZO raspisao Javni natječaj za financiranje pripravničkog staža

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) danas je na svojim stranicama objavio Javni natječaj za financiranje pripravničkog staža doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije u 2016. godini.

Natječaj je raspisan za ukupno 956 slobodnih pripravničkih mjesta od čega 605 doktora medicine, 197 doktora dentalne medicine, 94 magistra farmacije i 60 magistara medicinske biokemije u 128 ugovornih zdravstvenih ustanova. Zahtjevi za financiranje pripravničkog staža mogu se podnijeti do 18. studenoga 2016. godine.

Prednost u izboru kandidata za financiranje pripravničkog staža imaju kandidati – doktori medicine, doktori dentalne medicine, magistri farmacije i magistri medicinske biokemije koji su ranije diplomirali, a u slučaju da su dva ili više kandidata diplomirali tijekom istog mjeseca, u istoj godini, prednost će imati kandidat s kraćim trajanjem studiranja, pri čemu se trajanje  studiranja računa u godinama, a prema početnoj  akademskoj  godini u kojoj je kandidat  započeo studij. U slučaju istog trajanja studiranja kod dva ili više kandidata prednost će imati  kandidat s višim prosjekom ocjena postignutim tijekom studiranja.

Izvor:
HZZO