Industrijsko otapalo povezano s rizikom od Parkinsonove bolesti


Industrijsko otapalo povezano s rizikom od Parkinsonove bolesti

Rezultati međunarodnog istraživanja pokazali su da osobe koje su na radnom mjestu izložene trikloretilenu, industrijskom otapalu, imaju šest puta veći rizik za razvoj Parkinsonove bolesti.

Iako je diljem svijeta primjena trikloretilena sužena, on se i dalje koristi u bojama, ljepilima, sredstvima za čišćenje tepiha i kemijsko čišćenje, te kao odmašćivač.

Inače neka prethodna istraživanja ukazala su da za nastanak Parkinsonove bolesti mogu biti odgovorni genetski i okolišni čimbenici.

Jednako tako, istraživanjem se pokazalo da i druga dva industrijska otapala, perkloroetilen i ugljični tetraklorid, mogu povećati rizik za razvoj Parkinsonove bolesti.

Statistički značajna veza nije pronađena kod ostala tri otapala koja su ispitana u istraživanju - toulena, ksilena i n-heksana.

Izvor:
Annals of Neurology