Izbjegavanje kravljeg mlijeka ne smanjuje rizik od dijabetesa tipa 1


Izbjegavanje kravljeg mlijeka ne smanjuje rizik od dijabetesa tipa 1

Izbjegavanje konzumiranja kravljeg mlijeka kod djece s visokim rizikom za dijabetes tipa 1 ne sprječava razvoj tog stanja tijekom djetinjstva, ukazuje nova studija. U istraživanju je sudjelovalo 2.159 novorođenčadi u kojih je postojao povećan rizik od dijabetesa tipa 1.

Tijekom istraživanja jedan dio novorođenčadi konzumirao je hidroliziranu formulu na bazi kazeina, a drugi dio konvencionalnu formulu koja sadrži 80 posto intaktnog proteina kravljeg mlijeka.

Nakon 11,5 godina praćenja pokazalo se da između dviju navedenih grupa ne postoji značajna razlika u oboljevanju od dijabetesa tipa 1.

Stoga je jasno da ovi rezultati ne podupiru potrebu za revidiranjem trenutnih prehrambenih preporuka za dojenčad s povećanim rizikom od dijabetesa tipa 1.

Izvor:
JAMA