Čimbenici rizika za nastanak dijabetesa


Saznajte koji čimbenici povećavaju rizik za razvoj dijabetesa, ima li genetsko nasljeđe važnu ulogu u nastanku dijabetesa, koliko je prekomjerna tjelesna težina odgovorna za nastanak dijabetesa te može li redovita tjelovježba smanjiti rizik za dijabetes.