Dijagnoza dijabetesa


Dijagnoza dijabetesa

Kako se postavlja dijagnoza šećerne bolesti?

Dijagnoza šećerne bolesti postavlja se na osnovu mjerenja glukoze u krvi natašte i testa opterećenja sa 75 g glukoze (OGTT). Ukoliko osoba u najmanje 2 neovisna mjerenja ima: 

  • slučajno izmjeren GUK 11,0 mmol/L i više
  • GUK natašte: 7,0 mmol/L ili više
  • OGTT- vrijednost u 120 minuti:
    • kapilarna plazma: 12,2 mmol/L ili više
    • venska plazma: 11,1 mmol/L ili više

Dijabetes je potvrđen.

GUK iza obroka veći od 8 mmol/l upućuje na oštećenu toleranciju glukoze i potrebno je javiti se liječniku radi dodatnih pretraga. 

Zadnja izmjena: 03.05.2024.