Home / Centri A-Z / Dijabetes / Dijagnoza dijabetesa

Dijagnoza dijabetesa

Kako se postavlja dijagnoza šećerne bolesti?
Dijagnoza šećerne bolesti postavlja se na osnovu mjerenja glukoze u krvi natašte i testa opterećenja sa 75 g glukoze (OGTT). Ukoliko osoba u najmanje 2 neovisna mjerenja ima:

  • slučajno izmjeren GUK 11,0 mmol/L i više
  • GUK natašte: 7,0 mmol/L ili više
  • OGTT- vrijednost u 120 minuti:
    • kapilarna plazma: 12,2 mmol/L ili više
    • venska plazma: 11,1 mmol/L ili više

Dijabetes je potvrđen.
GUK iza obroka veći od 8 mmol/l upućuje na oštećenu toleranciju glukoze i potrebno je javiti se liječniku radi dodatnih pretraga.

Zadnja izmjena: 11.06.2005.

15 godina zdravstvenog portala Cybermed.hr
Revija za zdravlje
Prijava za newsletter

Anketa

Je li dvojni angažman liječnika u sustavu javnog zdravstva i privatnoj praksi koruptivna praksa i primjer sukoba interesa?

Ljekovito bilje