Je li dojenčad izložena većem riziku od COVID-19 od druge djece?


Je li dojenčad izložena većem riziku od COVID-19 od druge djece?

Rezultati nove studije ukazuju, da dojenčad možda nije toliko otporna na novi koronavirus SARS-CoV-2 kao druga djeca. Također, pokazalo se da su i novorođenčad i stariji adolescenti osjetljiviji na SARS-CoV-2 infekciju od male djece. 

Inače, ovaj fenomen je i ranije zabilježen, pa tako djeca mlađa od 5 godina pokazuju veći rizik od zaraze novim koronavirusom nego djeca u dobi od 6 do 10 godina.

U ovom istraživanju korišteni su podaci od 1,7 milijuna PCR testova koji su se koristili za dokazivanje prisutnosti virusnog genetskog materijala. Pozitivno na SARS-CoV-2 bilo je 38 posto ispitanika, a najviše pozitivnih bilo je među starijim osobama.

Buduća istraživanja trebala bi razjasniti zašto je takva distribucija osjetljivosti na COVID-19 kod djece. 

Izvor:
medRxiv