Je li moguće izliječiti metastatski rak prostate?


Je li moguće izliječiti metastatski rak prostate?

Metastatski rak prostate smatra se neizlječivim, no, kliničko ispitivanje provedeno na 20 pacijenata s metastatskim rakom prostate u ranoj fazi, pokazalo je da agresivna multimodalna terapija koja uključuje hormonsku terapiju, kirurški zahvat i terapiju zračenjem, može eliminirati bolest.

Naime, u 20 posto spomenutih pacijenata, 20 mjeseci nakon multimodalne terapije nije se mogao detektirati prostata specifični antigen (PSA). Što se pak tiče razine testosterona, u 20. mjesecu zabilježene su nekastarcijske razine testosterona.

Rezultati ovog kliničkog ispitivanja ukazuju da se neki muškarci koji su se ranije smatrali neizlječivima mogu eventualno izliječiti.

No, ipak, valja imati na umu da se o izlječenju od raka može govoriti kada nema dokaza o bolesti pet godina nakon liječenja. Što u ovoj studiji nije potvrđeno.

Bez obzira na sve, rezultati ove studije imaju duboke implikacije i predstavljaju prekretnicu u razmišljanju o raku prostate.

Izvor:
Urology