Jedna trećina djece hospitalizirane zbog COVID-19 zaprimljena u jedinice intenzivne njege


Jedna trećina djece hospitalizirane zbog COVID-19 zaprimljena u jedinice intenzivne njege

U ranoj fazi COVID-19 pandemije mislilo se da su djeca pošteđena bolesti, naime, većina djece imala je blage ili nikakve simptome bolesti. Sada su nova istraživanja otkrila da su djeca još uvijek u velikoj opasnosti od razvoja teškog COVID-19. 

Naime, pokazalo se da je jedna trećina djece hospitalizirane zbog COVID-19 zaprimljena u jedinice intenzivne njege, što je slična stopa kao kod odraslih.

Inače, populacija koja je izložena većem riziku od razvoja teškog oblika COVID-19 uključuje starije osobe, osobe s podležećom bolesti poput dijabetesa, srčane bolesti i hipertenzije, te imunokompromitirane osobe.

Smatra se da su djeca također izložena riziku od razvoja teškog oblika COVID-19 te stoga liječnici i javnozdravstvena tijela trebaju nastaviti pratiti SARS-CoV-2 infekcije kod djece.

Slično općoj populaciji, djecu treba poticati da često peru ruke i nastavljaju socijalno distanciranje, a djeca u dobi od ≥ 2 godine trebaju nositi zaštitne maske kako bi se smanjio rizik od infekcije i daljnjeg prijenosa SARS-CoV-2.

Izvor:
CDC