Kod ljudi koji dugo boluju od COVID-19 uočene promjene na mozgu


Kod ljudi koji dugo boluju od COVID-19 uočene promjene na mozgu

Prema novoj studiji, skeniranja mozga pokazuju da pacijenti koji dugo boluju od COVID-19 imaju mikroskopske obrasce strukturnih promjena u mozgu. Smatra se, da bi ove uočene promjene mogle objasniti zašto se dugi COVID-19 događa kod nekih ljudi.

Znanstvenici procjenjuju da između 10% i 25% pacijenata sa SARS-CoV-2  infekcijom završi s dugotrajnim COVID-19.

Dugotrajni COVID-19 uključuje skup različitih simptoma koji mogu trajati tjednima, mjesecima ili čak godinama nakon što je osoba preboljela početnu bolest. Simptomi mogu uključivati "moždanu maglu", umor, bolove u zglobovima ili mišićima, otežano disanje, gastrointestinalne smetnje, lupanje srca i promjene u osjetu mirisa ili okusa.

Izvor:
Radiological Society of North America meeting