Kod neke djece videoigre mogu izazvati srčane aritmije


Kod neke djece videoigre mogu izazvati srčane aritmije

Izgleda da u osjetljive djece igranje videoigri može potaknuti smrtonosne srčane aritmije, ukazuju rezultati istraživanja u kojem je sudjelovalo 22 djece u dobi od 7 do 16 godina za koje je utvrđeno da su doživjeli suspektnu ili dokazanu ventrikularnu aritmiju tijekom igranja videoigri.

Istraživanje je utvrdilo da je šest sudionika (27 posto) doživjelo srčani zastoj, a četvero (18 posto) je iznenada umrlo. Proaritmijska dijagnoza srca bila je poznata prije igranja kod sedam osoba (31 posto), a nakon toga je postavljena kod 12 (54 posto). Sveukupno, 10 odnosno 4 djece imalo je kateholaminergičku polimorfnu ventrikularnu tahikardiju i sindrom dugog QT intervala, a dva, dva i jedan pacijent nakon kongenitalne kardiokirurške operacije, imali su idiopatsku ventrikularnu fibrilaciju i koronarnu ishemiju (nakon Kawasakijeve bolesti). Osam od 13 pacijenata (62 posto) za koje su bili poznati detalji videoigara igrali su videoigre sa ratnom tematikom.

Prema mišljenju stručnjaka, videoigre mogu predstavljati ozbiljan rizik za neku djecu s aritmičnim stanjima, te bi mogle biti smrtonosne kod pacijenata s predisponirajućim, ali često prethodno neprepoznatim aritmičnim stanjima.

Izvor:
Heart Rhythm