Kolesterol ima ključnu ulogu u razvoju Alzheimerove bolesti


Kolesterol ima ključnu ulogu u razvoju Alzheimerove bolesti

Čini se da kolesterol proizveden u mozgu ima ključnu ulogu u razvoju Alzheimerove bolesti, pokazuje novo istraživanje. Naime, pokazalo se da je kolesterol koji proizvode stanice zvane astrociti potreban za kontrolu proizvodnje beta-amiloida, ljepljivog proteina koji se nakuplja u mozgu pacijenata s Alzheimerovom bolešću. Protein se nakuplja u netopljive plakove koji su znak bolesti.

Inače, mnogi su napori usmjereni prema beta-amiloidnim plakovima u nadi da bi njihovo uklanjanje ili sprječavanje moglo liječiti ili spriječiti Alzheimerovu bolest.

Smatra se da rezultati ovog istraživanja nude važan uvid u to kako i zašto nastaju plakovi te mogu objasniti zašto su geni povezani s kolesterolom povezani s povećanim rizikom od Alzheimerove bolesti.

Također, treba spomenuti, da je blokiranje proizvodnje kolesterola u astrocitima jako smanjilo proizvodnju beta-amiloida kod laboratorijskih miševa.

Izvor:
PNAS