Kombinacija migrene i PTSP-a četiri puta češća u muškaraca


Kombinacija migrene i PTSP-a četiri puta češća u muškaraca

Rezultati nove studije ukazuju na vezu između migrene i posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP) te važnu ulogu spola u toj vezi. Naime iako su kao pojedinačni zdravstveni problemi i migrena i PTSP učestaliji kod žena, muškarci s migrenom imaju četiri puta veću vjerojatnost od žena s migrenom da će imati i PTSP

Jednako tako pokazalo se da vrsta traume koju neka osoba doživljava i kada ju doživljava, utječu na spolnu razliku u vezi između migrene i PTSP-a

Također se pokazalo da ukoliko se traumatski događaj desio prije 13. godine, rizik od razvoja depresije u te osobe veći je nego rizik od razvoja PTSP-a. No ukoliko se taj traumatski događaj desio iza 12. godine rezultat je suprotan.

Isto tako podaci pokazuju da se samom bihevioralnom terapijom PTSP-a može pozitivno utjecati na kronične bolove usljed migrene.

Stoga bi liječnici kod svojih pacijenta koji pate od migrene trebali uzeti u obzir i PTSP, posebice u muškaraca te ukoliko se pokaže da pacijent uz migrenu ima i PTSP trebali bi razmotriti i mogućnost primjene bihevioralne terapije, same ili u kombinaciji s farmakoterapijom.

Izvor:
Headache: The Journal of Head and Face Pain