Kombinacija terapija pomaže oboljelima s uznapredovalim rakom prostate


Kombinacija terapija pomaže oboljelima s uznapredovalim rakom prostate

Primjena kemoterapije na početku hormonske terapije može produljiti život muškarcima s uznapredovalim rakom prostate za gotovo 14 mjeseci, ukazuje nova studija. Naime, pokazalo se da su pacijenti koji su dobivali navedenu kombinaciju terapija živjeli 58 mjeseci naspram pacijenata koji su dobivali samo hormonsku terapiju, te živjeli 44 mjeseca.

Smatra se da muškarci koji imaju hormonski osjetljiv rak prostate trebaju sa svojim liječnik porazgovarati o primjeni navedene kombinacije terapija obzirom da pridodavanje kemoterapije hormonskoj terapiji ne samo da značajno produljuje život nego i poboljšava kvalitetu života.

Inače, već 50 godina je hormonska terapija standardna terapija za pacijente koji imaju karcinom prostate koji je hormonski osjetljiv.

Nuspojave kemoterapije kod pacijenata koji su sudjelovali u istraživanju bile su blage, a najčešće nuspojave bile su umor, nizak broj bijelih krvnih stanica i infekcije.

Izvor:
New England Journal of Medicine