Kontrola krvnog tlaka ključna za prevenciju drugog hemoragijskog moždanog udara


Kontrola krvnog tlaka ključna za prevenciju drugog hemoragijskog moždanog udara

Pacijenti koji su preživjeli hemoragijski moždani udar, izloženi su većem riziku od drugog hemoragijskog moždanog udara ukoliko nemaju pod kontrolom svoj krvni tlak, ukazuje nova studija.

Smatra se da je agresivna kontrola krvnog tlaka ključna za znatno smanjivanje rizika od recidiva hemoragijskog moždanog udara, koji je i ujedno najopasniji oblik moždanog udara.

Istraživanje je pokazalo da što je neki pacijent imao viši krvni tlak, to je njegov rizik od ponovne pojave hemoragijskog moždanog udara bio veći.

Također, treba spomenuti da što je nečiji krvni tlak nakon hemoragijskog moždanog udara bio bliži vrijednosti krvnog tlaka od 90/60 mmHg, to je pacijent bio manje izložen njegovom recidivu.

Inače, od ranije je poznato da je neliječeni povišeni krvni tlak najvažniji uzrok krvarenja u mozak.

Izvor:
JAMA