Konzumiranje kofeina može smanjiti rizik od Parkinsonove bolesti


Konzumiranje kofeina može smanjiti rizik od Parkinsonove bolesti

Izgleda da su dva purina, kofein i urat, povezani sa smanjenim rizikom od Parkinsonove bolesti, ukazuje nova studija. Naime, pokazalo se da su niže razine konzumacije kofeina i niže razine urata u krvi povezane s većim rizikom od Parkinsonove bolesti.

Pa tako osobe koje više konzumiraju kofein, imaju u odnosu na osobe koje uopće ne konzumiraju kofein, 70 posto manju prevalenciju Parkinsonove bolesti.

Jednako tako, više razine urata u plazmi povezane su sa manjim rizikom od Parkinsonove bolesti.

Prepoznavanje čimbenika koji su povezani s manjom vjerojatnošću nastanka Parkinsonove bolesti, poput konzumacije kofeina, nude jedinstvenu priliku za razumijevanje bolesti, a ako je veza uzročna, moguće je usporiti bolest. Stoga se smatra da je ovo otkriće dobra osnova za daljnji razvoj novih terapija koje bi usporile napredovanje ovog progresivnog stanja.

No, zbunjujuće je da nedavno veliko kliničko ispitivanje koje je proučavalo učinkovitost terapije koja povisuje urate u oboljelih od Parkinsonove bolesti, nije polučilo željene rezultate.

Što se pak tiče kofeina, još nije učinjeno kliničko ispitivanje koje bi analiziralo njegov terapeutski učinak u oboljelih od Parkinsonove bolesti.

Izvor:
Journal of Parkinson's Disease