Lijek za epilepsiju povezan s većim rizikom od suicidalnog ponašanja


Lijek za epilepsiju povezan s većim rizikom od suicidalnog ponašanja

Izgleda da lijek pregabalin koji se koristi za liječenje epilepsije i drugih poremećaja može mlađe osobe učiniti sklonijima suicidu (samoubojstvu), ukazuje nova studija. Naime, pokazalo se da pregabalin povećava rizik od suicidalnog ponašanja ili suicida za 26 posto.

Inače, pregabalin dolazi iz skupine lijekova koji se nazivaju gabapentinoidi. Osim što se koriste za liječenje epilepsije, ovi lijekovi se također koriste za liječenje bolova u živcima te anksioznih poremećaja, kao i za ublažavanje simptoma Parkinsonove bolesti

Ovo istraživanje je pokazalo da su najvećem riziku od suicida izložene osobe u dobi od 15 do 24 godine.

Smatra se da rezultati ove studija upozoravaju na to da primjena svih lijekova nosi određene rizike. Stoga bi liječnici kada propisuju lijekove, morali pažljivo odmjeriti rizike i koristi primjene nekog lijeka.

Izvor:
BMJ