Međunarodni dan osoba s invaliditetom


Međunarodni dan osoba s invaliditetom

Danas  je Međunarodni dan osoba s invaliditetom koji se ove godine obilježava pod motom "Uklanjanje prepreka do stvaranja inkluzivnog društva pristupačnog svima". U Hrvatskoj živi 518.081 osoba s invaliditetom, te one čine oko 12,1 posto ukupnog stanovništva Republike Hrvatske. Najveći je broj osoba s invaliditetom u radno aktivnoj dobi od 19 do 64 godina, njih 284.505 (54,9%), dok je invaliditet prisutan i u dječjoj dobi od 0 do 19 godina, u udjelu od 7,4%.

Najveći broj osoba s invaliditetom ima prebivalište u Gradu Zagrebu i Splitsko dalmatinskoj županiji. U te dvije županije živi oko 29,7 posto od ukupnog broja osoba s invaliditetom.

Na snazi je Konvencija o pravima osoba s invaliditetom  koja potrebe tih osoba vidi kao pitanje njihovih temeljnih ljudskih prava. Konvencija poziva i na "promjenu stajališta".

Osobe s invaliditetom iz osobnog životnog iskustva znaju kako se krše njihova prava i kako ih se može zaštititi, te ističu kako od države i društva ne traže socijalnu pomoć i sažaljenje već poštivanje osnovnih ljudskih prava. Posebno ističu pravo na pristup svim ustanovama bez arhitektonskih barijera, školovanje u redovnom sustavu obrazovanja iz kojega su dosad bili najčešće isključeni, te pravo na zapošljavanje.

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) među svojim pravima obuhvaća i pravo svojih osiguranih osoba na ortopedska i druga pomagala koju su nužna mnogim osobama s invaliditetom. Do 30. rujna 2012. godine HZZO  je za ortopedska pomagala kao što su proteze, ortoze, ortoproteze, ortopedske cipele, ortopedske uloške, te ortopediju-rezervne dijelove i potrošni materijale odvojio sredstva u vrijednosti od oko 54 miliuna kuna. Nadalje, za  invalidska kolica i pomagala za kretanje potrošeno je 18 miliuna kuna, dok je za antidekubitalna pomagala, pomagala za inkontinenciju, pokrivala za rane i pomagala za probavni sustav utrošeno nešto više od 176 miliuna kuna.