Metastatski rak mokraćnog mjehura značajno usporen primjenom imunoterapije


Metastatski rak mokraćnog mjehura značajno usporen primjenom imunoterapije

Primjena imunoterapije odmah nakon liječenja kemoterapijom, može kod pacijenata s metastatskim rakom mokraćnog mjehura značajno usporiti napredovanje raka, pokazali su rezultati kliničkog ispitivanja koje su proveli američki znanstvenici iz bolnice Mount Sinai.

Inače, ovo je prva studija koja je pokazala da ovaj pristup liječenju, nazvan imunoterapija održavanja prekidača, može značajno usporiti napredovanje najčešće podvrste raka mokraćnog mjehura, urotelijalnog karcinoma.

Valja spomenuti, da su pacijenti koji su sudjelovali u ovom kliničkom ispitivanju dobivali kemoterapiju na bazi platine, a kao imunoterapeutik davan je pembrolizumab.

Pokazalo se da je vrijeme do progresije raka bilo približno 60 posto duže za skupinu pacijenata na pembrolizumabu u odnosu na kontrolnu skupinu.

Izvor:
Journal of Clinical Oncology