Metformin povezan s nedostatkom vitamina B12 i neuropatijom


Metformin povezan s nedostatkom vitamina B12 i neuropatijom

Nedostatak vitamina B12 koji je povezan s primjenom lijeka metformina može doprinijeti klinički značajnoj perifernoj neuropatiji kod oboljelih od dijabetesa, ukazuje nova studija. Jednako tako, nedostatak vitamina B12 kod dijabetičara može uzrokovati i mentalne promjene, koje je teško dijagnosticirati, obzirom da se one obično pripisuju starosti ili samom dijabetesu.

Inače, neka prethodna istraživanja su pokazala da terapija metforminom može oboljele od dijabetesa tipa 2 izložiti većem riziku od nedostatka vitamina B12.

Smatra se da bi dijabetičare koji uzimaju metformin trebalo uključiti u probir za nedostatak vitamina B12 nakon četverogodišnje terapije metforminom ili bi oni jednostavno trebali s metforminom uzimati i dodatke vitamina B12.

Izvor:
European Association for the Study of Diabetes 2015 Meeting