Mikrobi u plućima mogu utjecati na napredovanje i prognozu raka pluća


Mikrobi u plućima mogu utjecati na napredovanje i prognozu raka pluća

Prema rezultatima nove studije, obogaćivanje oralnih komenzala u plućima - mikroba koji se obično nalaze u ustima - povezano je s uznapredovalom bolesti, lošijom prognozom i progresijom tumora u bolesnika s rakom pluća

Ovo istraživanje pokazalo je da su pacijenti koji su imali rak pluća u poodmakloj fazi bolesti (stadiji III B - IV), imali veće obogaćenje oralnog komenzala u plućima od onih koji su imali rak u ranoj fazi bolesti (stadiji I - III A). Nadalje, pokazalo se da je obogaćivanje oralnih komenzala u plućima povezano sa smanjenim preživljavanjem, čak i nakon prilagodbe stadija tumora.

Loša prognoza povezana je s obogaćivanjem bakterija Veillonella, Prevotella i Streptococcus u plućnom mikrobiomu, a napredovanje tumora povezano je s obogaćivanjem bakterija Veillonella, Prevotella, Streptococcus i Rothia.

U pacijenata s ranom fazom bolesti, obogaćivanje Veillonellae, Prevotellae i Streptococcusa povezano je s aktivacijom signalnih putova p53, PI3K/PTEN, ERK i IL-6/IL-8.

Soj Veillonella, za koji je utvrđeno da je obogaćen u bolesnika s uznapredovalim stadijom raka pluća, povezan je s ekspresijom IL-17, molekula stanične adhezije, citokina i čimbenika rasta, kao i s aktivacijom TNF, PI3K-AKT i JAK-STAT signalnih putova. 

S obzirom na rezultate, smatra se da bi se promjene na mikrobiomu pluća mogle koristiti kao biomarker za predviđanje prognoze ili za stratifikaciju pacijenata na liječenju. Također, usmjeravanje samog mikrobioma moglo bi se koristiti kao terapija za rak pluća.

Izvor:
Cancer Discovery