Mogu li biološki lijekovi utjecati na smanjenje kardiovaskularnog rizika kod oboljelih od psorijaze


Mogu li biološki lijekovi utjecati na smanjenje kardiovaskularnog rizika kod oboljelih od psorijaze

Psorijaza se manifestira kao kronično upalno stanje kože povezano sa značajnim udjelom kardiovaskularne bolesti (KVB), hipertenzije, dislipidemije, dijabetesa, pretilosti i metaboličkog sindroma.

Kardiovaskularna bolest vodeći je uzrok mortaliteta i morbiditeta među oboljelima od psorijaze. Budući da je kardiovaskularna bolest povezana sa značajnim morbiditetom i smrću, liječnici primarne zdravstvene zaštite sve više se usredotočuju na smanjenje rizika od kardiovaskularne bolesti kod pacijenata sa psorijazom.

Sistemski lijekovi koji ciljano djeluju na faktor tumorske nekroze α (TNFα), interleukin (IL)-17 i interleukin (IL)-12/23 mogu značajno poboljšati kliničku manifestaciju psorijaze. Nedavna istraživanja pokazuju da ti upalni citokini mogu povećati aterosklerozu, što ukazuje da biološki lijekovi mogu biti korisni za liječenje psorijaze i smanjenje rizika od kardiovaskularne bolesti.

Nova studija pokazala je važnost liječenja psorijaze ne samo kao stanja kože, već i kao sustavne bolesti kako bi se spriječile smrtonosne kardiovaskularne komplikacije. Neophodno je usredotočiti se na pretilost, dijabetes, dislipidemiju, metabolički sindrom i hipertenziju koji su često povezani s psorijazom i ponuditi integrirano liječenje. Pretpostavlja se da upalni citokini, primarno TNF-α, IL-17 i IL-23, pojačavaju kardiovskularnu bolest, uzrokujući i psorijazu i vaskularnu disfunkciju. Posljedično, pretpostavlja se da biološki lijekovi koji ciljaju ove molekule mogu pozitivno utjecati na patogenezu psorijaze i rizik od kardiovaskularne bolesti.

Izvor:
Journal of Clinical Medicine