Mogu li nas više razine karnitina u krvi zaštititi od težeg COVID-19?


Mogu li nas više razine karnitina u krvi zaštititi od težeg COVID-19?

Teški COVID-19 karakterizira hiperaktivni imunološki odgovor. U najtežim slučajevima, ova pretjerana reakcija dovodi do citokinske oluje, pri čemu se različiti proupalni citokini proizvode mnogo većom brzinom od normalne, što za posljedicu može imati višestruko oštećenje organa.

Karnitin i acetil-karnitin mogu djelovati na proupalne citokina, pa neki znanstvenici vjeruju da ti hranjivi sastojci mogu spriječiti napredovanje bolesti.

Novo britansko istraživanje pokazalo  je da karnitin i njegov derivat ​​acetil-karnitin pružaju zaštitni učinak protiv ozbiljnog COVID-19. Naime, pokazalo se da je udvostručavanje razine karnitina ili acetil-karnitina u krvi povezano s 40-postotnim smanjenjem rizika od progresije bolesti te 18-postotnim smanjenjem rizika od hospitalizacije zbog COVID-19.

Rezultati ove studije naglašavaju terapeutski potencijal karnitina i acetil-karnitina u prevenciji ozbiljnog COVID-19, ističu znanstvenici.

Izvor:
medRxiv