Može li biljna prehrana smanjiti rizik od Parkinsonove bolesti?


Može li biljna prehrana smanjiti rizik od Parkinsonove bolesti?

Rezultati nove studije pokazali su da zdrava prehrana temeljena na biljnoj prehrani, a posebice uključivanje povrća, orašastih plodova i čaja u uobičajenu prehranu, povezano s manjim rizikom od Parkinsonove bolesti.

Smatra se, da ovi rezultati pružaju dokaze da jednostavna promjena prehrane ima potencijal smanjiti rizik od Parkinsonove bolesti.

Parkinsonova bolest je druga najčešća neurodegenerativna bolest u svijetu, a ovo istraživanje je pokazalo da je prehrana važan čimbenik rizika koji se može promijeniti. Proučavanje ukupnih prehrambenih obrazaca i njihove uloge u ljudskom zdravlju od velike je važnosti za razvoj prehrambenih smjernica koje se lako prate i koje se temelje na hrani za dobrobit javnog zdravlja. Štoviše, zdrava biljna prehrana korisna je za planetarno zdravlje i usklađena je s prehrambenim preporukama za prevenciju kroničnih bolesti diljem svijeta.

Izvor:
Movement Disorders