Home / Vijesti / Može li HPV biti prognostički čimbenik za rak jednjaka?

Može li HPV biti prognostički čimbenik za rak jednjaka?

Može li HPV biti prognostički čimbenik za rak jednjaka?

Pacijenti s Barrettovim jednjakom visokog stupnja displazije ili adenokarcinomom jednjaka koji su pozitivni na humani papilomavirus  (HPV), imaju povoljniju prognozu liječenja od pacijenata koji su HPV negativni, ukazuje nova studija.

Uz bolju stopu preživljavanja raka jednjaka, HPV pozitivni pacijenti imali su smanjenu stopu recidiva i progresije bolesti, te manje udaljenih metastaza.

Također, treba spomenuti da je u HPV pozitivnih pacijenata, diferencijacija tumora bila manja, te su imali manje TP53 mutacija, što može doprinijeti povoljnijem ishodu liječenja.

Smatra se da se ovi podaci također mogu iskoristiti za dijagnozu, stratifikaciju bolesti, nadzor i liječenje, uključujući cijepljenje.

Izvor:
JAMA Network Open

15 godina zdravstvenog portala Cybermed.hr
Revija za zdravlje
Prijava za newsletter

Anketa

Je li dvojni angažman liječnika u sustavu javnog zdravstva i privatnoj praksi koruptivna praksa i primjer sukoba interesa?

Ljekovito bilje