Može li kava smanjiti rizik od Parkinsonove bolesti?


Može li kava smanjiti rizik od Parkinsonove bolesti?

Prema rezultatima nove studije, kofein može smanjiti rizik od Parkinsonove bolesti kod ljudi koji imaju gensku mutaciju povezanu s poremećajem kretanja. Smatra se da ovi rezultati obećavaju i potiču buduća istraživanja koja istražuju kofein i terapije povezane s kofeinom kako bi se smanjila šansa da ljudi s ovim genom razviju Parkinsonovu bolest.

Također, razine kofeina u krvi mogle bi se koristiti kao biomarker kod osoba s ovim genom da se vidi kod koga će se razviti bolest, pod pretpostavkom da razine kofeina ostaju relativno stabilne.

Prethodne studije pokazale su da kofein može zaštititi od Parkinsonove bolesti kod ljudi bez genetskih čimbenika rizika. Ova nova studija usredotočila se na mutaciju gena LRRK2 koja povećava rizik od Parkinsonove bolesti.

Među osobama sa spomenutom genskom mutacijom, oni s Parkinsonovom bolešću imali su 76% nižu koncentraciju kofeina u krvi od onih bez Parkinsonove bolesti. Među ljudima bez mutacije, oni koji su imali Parkinsonovu bolest imali su 31% nižu koncentraciju kofeina u krvi od onih bez Parkinsonove bolesti.

Izvor:
Neurology